SWEDIABKIDS

 NDRs Riskmotorer
Användarnamn:
Lösenord:
Välkommen till www.ndr.nu

NDR är ett nationellt kvalitetsregister som används för att utveckla och säkra diabetesvårdens kvalitet.

Svensk Förening för Diabetologi är ansvarig för driften av NDR och stöds av Svenska Diabetesförbundet. NDR finansieras huvudsakligen genom medel från Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister (Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Läkarsällskapet). Huvudman för NDR är Västra Götalandsregionen.

Årsrapport - 2013 års resultat

Publikationer

Jävsdeklaration för NDR:s utdatagrupp

Information till patienter:
Ansökan användare

Pappersblankett baserad på den elektroniska modellens "obligatoriska" del kan hämtas här: Pappersblankett 2014 Uppgifterna från blanketten matas in på www.ndr.nu.

Användarnamn (vårdgivar-ID) och lösenord kommer att skickas i två separata brev. Ansökan skickas med e-post till Ia.Almskog@registercentrum.se.
OBS. Endast vårdgivare äger tillträde. Ansökan görs av enhetens utsedda kontaktperson.
Ange följande:
  • Vårdgivarenhet
  • Landsting
  • Verksamhetschef
  • Kontaktperson
  • Adress
  • Telefonnummer
  • e-postadress till kontaktperson
  • Önskat antal användarnamn - lösenord
  • Om enheten tidigare rapporterat till NDR, ange ID-nummer.

Så här kopplar du ditt tjänstekort till NDR (2011-03-11) 

Nationella Diabetesregistret
Registercentrum VGR
413 45 Göteborg
Tel. 010 - 441 29 29

Hitta till oss